Một bạn đang làm nghề kế toán inbox tôi

Thầy ơi em làm nghề Tài chính 3 năm nay…. nhưng rất tâm huyết theo nghề Marketing , khó khăn mấy em cũng sẽ vượt qua, làm gì cũng được chỉ cần theo anh sau 1 vài năm và hy vọng sẽ giỏi như anh hoặc hơn, hãy cho em theo anh nhé !

Thế là tôi nhận và giao việc : Tìm cho tôi tất cả những bài viết mới nhất về Marketing của Lào viết năm 2016.

1 tháng sau, không thấy bạn ấy quay lại

Lần sau, lại có bạn khác inbox Nói y chang : em Tâm huyết theo nghề marketing của thầy.

Tôi hỏi lại : Tâm huyết là gì hả em?

Các bạn ấy không biết Tâm huyết là gì mà lại dám nói Rất tâm huyết theo nghề !

Theo các bạn Tâm huyết đúng nghĩa là gì? Và áp dụng gì cho khởi nghiệp hoặc thành công của con người?
Nên nhớ là nếu thiếu Tâm Huyết thì các bạn khó có thể thành công nhiều trong cuộc sống hay khởi nghiệp được, nhưng có Tâm huyết rồi chưa chắc đã thành công vì lý giải dưới đây:

Giải đáp về Tâm huyết nhé các bạn

Tâm huyết hay Tâm sở là gì? Đó chính là Mạt Na thức

Mạt na thức tương ưng với 18 món Tâm sở gồm 8 món Đại tùy là Trạo cử, Hôn trầm, Bất tín, Giải đãi, Phóng dật, Thất niệm, Tán loạn, Bất chánh tri; 5 món biến hành là Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư; 1 món biệt cảnh là Huệ; 4 món căn bản phiền não là Ngã tham, Ngã si, Ngã kiến và Ngã mạn

Tâm sở là trung gian của Tàng thức và Ý thức hay còn gọi là Vùng thoải mái – comfortable zone của Phương Tây

Chúng ta chỉ hành động trong vùng thoải mái của mình, làm gì thấy sướng mới làm là vậy

Mục tiêu muốn thành công là phải mở rộng vùng này ra để hành động nhiều hơn và Thông minh hơn mới mong đạt thành công

Tâm huyết của từng người vì vậy luôn khác nhau , các bạn kia nói làm hết tâm huyết nhưng tâm huyết của các bạn ấy quá bé nên chỉ đến thế là hết, vậy muốn theo đuổi nghề thành công thì trước mắt phải tập luyện mở rộng tâm huyết trước đến mức trung bình của những người thành công

Tại sao các bạn lười ? Vì vùng thoải mái quá bé nên làm gì cũng ngại, có khi đi Ị cũng ngại nên mới bị táo bón lâu ngày ung thư trực tràng là vậy.

Muốn hết lười ko có cách nào phải mở vùng này rộng ra, đến mức ngày nào cũng vào topic này đọc 10 lần cũng phải làm thì vùng này mới mở rộng được

Mà ngay cả like bài này cũng lười thì biết là tâm huyết các bạn đến đâu rồi

Advertisements