Đặng Thanh Vân

NẾU BẠN KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐIỀU VĨ ĐẠI, HÃY BIẾN NHỮNG TIỂU TIẾT TRỞ NÊN ĐÁNG GIÁ.

Advertisements