8 BƯỚC ĐƠN GIẢN XÂY DỰNG NHÂN HIỆU LÃNH ĐẠO
1. Xem xét các thế mạnh và điểm yếu để đưa ra lựa chọn chiến lược trên cơ sở so sánh với các thương hiệu cá nhân khác trong cùng một lĩnh vực và phù hợp với định hướng chiến lược của doanh nghiệp.
2. Xây dựng Sứ mệnh và tầm nhìn cá nhân đủ lớn để GÂY ẢNH HƯỞNG tới CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU
3. Xây dựng phong cách KHÁC BIỆT so với các LÃNH ĐẠO KHÁC
4. Học hỏi theo hình mẫu ĐỂ TRỞ THÀNH HÌNH MẪU
5. Xác định phạm vi ảnh hưởng của thương hiệu cá nhân.
6. Định hình văn hóa thương hiệu cá nhân và tổ chức qua hành vi
7. Kiểm soát truyền thông trên cả kênh Own media lẫn paid media và earn media.
8. Xây dựng Nhân hiệu Lãnh đạo theo mô hình Bản sắc thương hiệu cá nhân.

Advertisements