BUSINESS RATIOS AND FORMULAS do Steven M. Bragg biên soan.
Đây là quyển sách tòm tắt nhiều công thức ở nhiều lĩnh vực như một dạng KPIs của Doanh nghiệp. Như:
– Các thước đo hiệu quả sử dụng TS
– Các thước đo hiệu suất hoạt động
– Các thước đo dòng tiền mặt
– Các thước đo tính thanh khoản
– Các thước đo cấu trúc vốn và khả năng thanh toán
– Các thước đo sinh lời trên suất đầu tư
– Các thước đo tình hình thị trường
– Các thước đo BP TCKT
– Các thước đo BP kỷ thuật
– Các thước đo BP NS
– Các thước đo BP hậu cần
– Các thước đo BP sx
– Các thước đo BP sales và marketing
Đặt biệt còn hướng dẩn dùng exel để luyện công.
Mọi người tham khảo nhé
Download theo link sau:
Wiley Business Ratios and Formulas A Comprehensive Guide

Advertisements