Salesman xuất sắc là do có tư tưởng cầu tiến. Điều kiện sống vất vả chỉ là một trong những yếu tố cấu thành (ví như chiêu Qua Sông Đốt Thuyền của Hạng Vũ, khi không còn đường lùi thì động lực tấn tới sẽ cao hơn người thường một bậc).
Tuy nhiên, vì tiếp xúc đa chiều, phải gặp nhiều đối tượng hằng ngày, các bạn sales ít khi chịu học hỏi mà thường dùng thói quen tính rợ (dùng kinh nghiệm để lấp điểm yếu) do đó số tiến thân được thường thấp.
Và đặc biệt, mấu chốt thành công của #sales chiến trường đó là phải giỏi cả tương tác nội bộ. Không ai có thể làm việc một mình!
Đi bán hàng, ngồi bán chuyện.