Nguyễn Thành Nam

Ai dạy ta làm sếp? Bố mẹ lớn lên nhờ con cái. Sếp trưởng thành nhờ quân.

Advertisements