Thi Nguyen Hoai

Bán hàng là không được chảnh nghen các Giám đốc và các Sales !

Advertisements