Tien Hoang Nguyen

KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: “ĐỂ HIỂU CẦN BIẾT – ĐỂ THÀNH CẦN CÔNG” KỲ 1: ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO NÔNG THÔN